C64Music/DEMOS/G-L/Kkzero_5_Theme.sid [SID]

sid: PSID v2
songs: 1 default: 1
name: Kkzero 5 Theme
author: kkzero
copyright: 2017 kkzero
11110|110010011110|11110|11110